Złotobrody emir

— Ot, kochanie — zaczął ksiądz Łukasz — ledwieście się tu zebrali, ledwiem odżył trochę przy was i waszemi nadziejami, kochanie, odświeżył się — i już porzucacie
mnie... Wy silni, zdrowi, młodzi, życie przed wami, przed wami wszystko, a ja już może i nie doczekam oglądania naszej Polski wolną...
Padura pocieszał go.
— Ojcze dobrodzieju, da Bóg doczekamy wszyscy... niezadługo...
— Bogu wiadomo...
— A my nadziei nie traćmy — dorzucił Zorjan.
— Nie traćmy !
Przy dobrem śniadaniu znalazło się parę gęsiorków dobrego miodu. Organiścina pamiętała
o tem.
Ksiądz Łukasz w milczeniu kubki napełnił.
Nastrój w ogóle panował uroczysty i smutny.
Wreszcie proboszcz, uderzywszy dla dodania sobie otuchy parę razy o tabakierkę,- z kieliszkiem powstał i do siedzących Zorjana i Padury zwrócił się.
Łza mu błyszczała w oku, a słowa łamały się w gardle i wydobywały się powolnie, urywanie.
— Moi drodzy — począł wzruszony — stary jestem...
nie wiem, czy doczekam waszego powrotu, przyjmijcie więc cd starego pożegnanie
i błogosławieństwo. .
Słowa rwały mu się co chwila.
— Robota wasza ciężka... trudna...
— ciągnął dalej — niebezpieczna, ale też i nagroda was czeka odpowiednia do pracy.
Ci, którzy żyją jak ślimaki, nie troszczą się o los własnego kraju i narodu, giną także jak ślimaki.
Choćby ich w marmurowych grobach pochowano, choćby na tablicy złotemi literami wypisano całe ich życie i wszystkie dostojeństwa, imię ich wraz z nimi przepadnie, żadna siła nie
odgrzebie go z zapomnienia. Wasze imię nie będzie błyszczeć złotem, nikt go nie wykuje w marmurze, ale wasze czyny zapisze historja i tam będą zapisane na wieki.
Póki naród żyć będzie, póki bodaj jeden Polak czytać będzie własne dzieje, póty i wy żyć będziecie. Ci, którzy dla narodu pracują, nie umierają...
Głos ze wzruszenia drżał księdzu Łukaszowi, a Padura i Chodakowski przerywać nie śmieli.
— Idźcież z Bogiem...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>