Złotobrody emir

Kiedy się już do furty, prowadzącej z dziedzińca kościelnego do plebanji zbliżyli, ojciec Łukasz z dobrotliwym uśmiechem spytał:
— Widziałeś tych panów — jednego w
ognistej konfederatce, a drugiego małego, z kozacka ubranego, z gitarą?
Obu odrazu poznał Padura. Ten słuszny — był złotobrody Emir, a ów wąsal z gitarą, to Witost.
Na ganeczek plebanji weszli. Pokój ojca Łukasza, znany już czytelnikom, był pełny.
Zgromadzili się tu mężczyźni, kobiety, szlachta, panowie — chłopów tylko i chodaczkowej szlachty brakowało; ci, jak zwykle, stali za progiem, koło ganeczku, mnąc czapki w
rękach i zrzadka szepcąc coś ze sobą.
Krótkie przywitania i rozmowy z ojcem Łukaszem świadczyły najwymowniej, że przybysze, nie mieli żadnego interesu, ale że miło im było zamienić kilka słów z ulubionym księdzem
proboszczem i błogosławieństwo od niego dostać.
Ojciec Łukasz w głębi, a raczej w końcu pokoju, dostrzegł jakąś postać niewieścią, która ku niemu przyjaźnie głową kiwała i ku niej się skierował.
— Marszałkowa Popowska... — szepnął Padura do idącego za nim księdza.
Ledwie parę kroków zrobił, ściskając głowy na lewo i prawo i błogosławiąc krzyżem zbliżających się ku niemu, kiedy przy drzwiach huczek się zrobił i mimowolnie skierowały
się w tę stronę spojrzenia wszystkich. Na progu ukazała się wyniosła postać Emira, za nim podążał z buńdziuczną, jak zawsze, miną Witort, a z tyłu nieodstępny kozak Sokół.
Cisza powstała. Ojciec Łukasz nieznacznie krok wstrzymał.
Graf ku niemu ruszył.
— Cieszę się... cieszę się, że ojca dobrodzieja w dobrem widzę zdrowiu.
Pocałowali się w ramię.
— Bóg łaskaw jemu ..
Wtem Emir panią marszałkową spostrzegł i ku niej poszedł.
— Służby powolne pani marszałkowej dobrodziejce...
Panią w rękę pocałował a córkę, pannę Marją, powitał ukłonem i uściskiem ręki.
Zbliżył się ojciec Łukasz i także z paniami serdecznie przywitał się.
Za nim w nieśmiałej postawie stał Tomasz.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>