Złotobrody emir


Emir udał znowu, że uwagi na to nie zwraca żadnej
— Powiesz, że ja go o to proszę... bardzo proszę... — i nic więcej... Nie chcę, ażeby z tego powodu były jakie plotki...
rozumiesz?
Dobitność, z jaką to powiedział i stanowczość usuwały wszelką replikę.
Emir w parę dni potem wrócił do Sawrania, a Hanusia do _dida.
_
Przeprosiła starych za nieposłuszeństwo — i nastąpiła zgoda.
Po tej stanowczej rozmowie z grafem, Sokół na wszystko ręką machnął.
— Czy to moja detyna, czy co!
Niech robi, jak rozumie.
XI.
Ołeksa z Padurą ruszyli do Baturyna.
Obydwaj przebrali się po żebracku, wzięli torby dziadowskie, kosztur do ręki, przewiesili bandurę przez plecy — i poszli wprost przez Kijów, Dniepr i Czernichów.
Już ranek świtał na niebie, kiedy przenocowawszy w sąsiednim futorze, do Baturyna zdążali.
Widać już było na równinie miasto...
Baturyn! Ileż wspomnień budziło to imię!
Z imieniem jego związane były ostatnie dnie sławy i ostatnie klęski narodowe.
W jego obrębie powstała myśl uwolnienia z pod jarzma moskiewskiego Ukrainy, a na polach Połtawy zmarniała...
Gdyby nie zwycięstwo pod Połtawą, kto wie, jaką koleją poszłyby dzieje! Po bitwie połtawskiej wolna Ukraina już istnieć przestała.
Z początku Piotr narzucał jej hetmanów jakich sam chciał, dla których wolność Ukrainy tyle była warta , co i dla cara; oni tylko gromadzili majątki i żywe ''dusze" robocze.
Później coraz było gorzej.
Od czasu kiedy się rozpoczęły rządy kobiet, buława hetmańska przechodziła do rąk dymisjonowanych kochanków, których carowe tak długo obdarowywały kozackiemi „duszaim", aż
nareszcie wolnych ''dusz" już niestało...
Nie umiała Kozaków uspokoić Polska.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>