Złotobrody emir


— Chodźmy, kiedy proszą... jednako nam, gdzie chodzić, to chodzić, a zarabiać na kawałek chleba trzeba!
Zabrali się kiedyś we trójkę z Hulanickim i na drugą stronę Baturyna poszli.
XII.
Kiedy już dobrze od chaty Łysienki odeszli, Hulanicki odezwał się.
— Widzieliście tam Kościuszkę — i ja wam coś pokażę...
— _Dobre bat'ku, dobre! _—odrzekli w jeden głos Ołeksa i Padura.
— Słuchałem ja pilnie, coś ty tam jemu mówił — wielkie słowa! wielkie słowa! — mówił Hulanicki.
Do domu, tak rozmawiając, przyszli.
U Łysienki było wszystko, jak z kołka, nowe — a Hulsnickiego chata jeszcze starzej od niego wyglądała.
Do ziemi przysiadła, na bok, pochyliła się trochę, ale miała minę jeszcze krzepką i wesołą.
— Stara chata, prawda? — rzekł — za carskie pieniądze pobudowana. Ś. p.
dziad mój postawił ją jeszcze... W niej ja się urodziłem, z niej dziad na wojnę wyszedł...
— Dziad wasz — czy nie pułkownik Mazepiński będzie?
Hulanicki z podziwieniem nań spojrzał.
— Pułkownik... a skąd ty wiesz?
— Sława przechowała jego imię, jak i tych wszystkich, co kraju bronią, przechowuje zawsze.
Dziad słuchał z pewnem rozrzewnieniem Ołeksy. Słuchanie sprawiało mu widocznie rozkosz.
— Prawda... prawda .. ale i zła sława żyje tak samo, jak i dobra...
Mój dziad, Panie świeć nad jego duszą, na dobrą zasłużył.
— Z Mazepą trzymał... — wtrącił Ołeksa.
— Z Mazepą trzymał i z Ukrainą.
Bił się z hetmanem za Ukrainę, za nią i zginął. Żadnym pohanym carom nie służył.. Ot, z tej chaty, jak ją widzisz, i na wojnę wyszedł.
Nam już inna dola wypadła — w domu siedzieć, ta ziemię orać.
— Siedzieć i orać, póki ktoś nie zawoła wielkim głosem: wstawajcie bracia Ukrainę bronić wymieść gnój moskiewski z. chaty !
— Ja już się na nic nie przydam...
— Gadajcie-no tylko o tem między ludźmi, ta do kupy ich zwołujcie...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>