Reklama:

Zapraszamy:

Złotobrody emir


Śmierć ta cicha, jak było ciche całe życie, sprawiła na obecnych nader przykre wrażenie.
Nikt, oprócz Emira, ojca Łukasza i Padury nie wiedział, czem był dla Ukrainy Chodakowski. Imię jego utonęło rychło na falach życia, ale nie utonęło w dziejach.
Pogrzeb przyjaciela, smutek i sprawa podniesienia Ukrainy, tak zajęły całkowicie Padurę, że o swojej własnej sprawie sercowej nie mówił jeszcze z Emirem.
Myślał często o tej, która mu w cichości wielkiego dębowego lasu, pod jego konarami przysięgła wieczną miłość, chował to uczucie w głębi serca, niby skarb jaki największy,
pieścił się niem i nie mógł się zdobyć na odwagę zapytania o nią.
Dziwiło go trochę, że ani ojciec Łukasz, ani Emir słówkiem jednem o domu marszałkowstwa i o Maryni nie mówili. Nie mówili, bo oszczędzali jego miłość własną.
Zdecydował się wreszcie sam pomówić o tem z Emirem.
— Muszę się kiedyś wybrać do marszałkostwa — wtrącił nieśmiało.
— Nie wrócili jeszcze — odrzekł Emir, starając się nadać o ile można najspokojniejszy ton odpowiedzi, ażeby pokryć nim prawdę.
Padurę coś tknęło.
— Jakto, nie wrócili?
— Alboż nie wiesz o wyjeździe ich za granicę ? Myślałem, że ci ojciec Łukasz coś mówił o tem.
— Ani słówka...
Niewypowiedzianie przykro mu się zrobiło.
Tyle miesięcy nie widział jej, tak do niej tęsknił i nie obaczy długo jeszcze może.
— Gdzie są teraz?
— W Rzymie podobno... na stałe mieszkanie tam się przenieśli.
Padura zdawało się nie dosłyszał ostatniej uwagi.
— Na długo?
— Nie wiem, ale ja myślę, że na długo...
Pani marszałkowa będzie szczęśliwą całowaniem papieskiego pantofla, pan marszałek będzie biskupów karmić rybą po żydowsku — i będą się tak bawić, dopóki wystarczy.
Sarkastyczna mowa Emira bolała go.
Spojrzał na niego wymownemi oczyma.
— A ona? — zapytał. Chciał dowiedzieć się czegoś o losie Maryni.
— Ona...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>