Złotobrody emir

Smagłe, ogorzałe policzki, żylaste muskularne ręce, szerokie piersi i plecy nadawały mu postać człowieka, stworzonego do trudów codziennego życia, wytrwałego zarówno na
fizyczne, jak i moralne ciosy.
Chodakowski wędrował przez całą Ukrainę Podole i Wołyń piechotą.
Jedni mieli go za dziwaka, inni za jakiegoś skrajnego demagoga z powodu tego, co mówił i robił, ale w ogóle miał wszędzie życzliwych i przyjaciół.
Szczery, serdeczny, otwarty, wykształcony wchodził z równą swobodą i spokojem do chat wieśniaczych, jak i do salonów pańskich — a tu i tam zawsze mówił to, co czuł i myślał.
Spojrzeli sobie w oczy, przemówili kilka słów do siebie — i już się poznali. Szczerość zbliżyła ich.
Zorjan przyjeżdżał zwykle na parę tygodni do ojca Łukasza, dawnego swego profesora i tu zdobycze swoje układał, coś pisał, ale co — chyba oprócz księdza proboszcza, nikt o
tem nie wiedział.
Po chwilce rozmowy wszyscy trzej udali się na plebanję na śniadanie bardzo nie wykwintne.
Ojciec Łukasz trzymał się starego szlacheckiego zwyczaju na Ukrainie — herbaty i kawy nie pijał, winnej polewki nie używał, jadał więc co rana jaglany krupniczek i z tem dożył
do późnego wieku, zachował trzeźwość umysłu i ciała, które mu pozwalały oddawać się w zupełności na posługi bliźnich.
Po śniadaniu, ojciec Łukasz wrócił do swoich zajęć, a nasi przyjaciele do ogrodu wyszli. Obaj byli radzi sobie i weseli.
Stuletnie lipy i jawory, szczątki może niegdyś olbrzymiego lasu, cieniem swoim i chłodem -ostudzały dwie głowy, nie równe wiekiem, ale zapalone do pracy, rozpłomienione idealną
miłością kraju, dla którego gotowi byli nieść wszystko co posiadali — naukę, zdrowie, życie, siłę.
Piersi ich rozsadzał wrzątek pragnienia czegoś dobrego, nadzwyczajnego, ażeby ukołysało duszę, uspokoiło głowę, a przez życie wiodło niby jasna smuga.
— Dobrze, że pana poznaję — mówił Zorjan — nie znałem jeszcze pana, ale słyszałem wiele i przeczuwałem duszą... Jestem śród poczciwych ludzi i byłoby mi tu jak w raju.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>