Złotobrody emir


— Wtenczas — podchwycił pan marszałek, zacierając ręce i uśmiechając się — wyprawimy panie tego weselisko, a ja sam tego. .te... kolację cukrową...
Marszałkowa zagniewanem trochę okiem patrzyła na męża, jakby mu milczenie nakazać chciała, ale marszałek do Padury i Emira uśmiechał się, oblizując się, niespostrzegając
tego. Wtem spojrzenia męża i żony spotkały się. Marszałek urwał i w dół oczy spuścił.
— Wtenczas — ciągnęła dalej z niezmąconym spokojem pani marszałkowa — będziemy mogli pogadać na serjo...
Padura pochylił głowę na znak zgody.
— Pani marszałkowa dobrodziejka pozwoli mi mieć nadzieję?
— O, tak... nadzieję.
Pragnąc już raz niemiłą dla siebie rozmowę skończyć, zwróciła uśmiechniętą twarz do Padury.
— Pan kiedy wyjeżdża... w tę długą podróż?
— Może jutro...
może pojutrze...
Wyciągnęła ku niemu rękę z wymuszoną grzecznością.
— Życzę panu... szczęśliwego powrotu..
Padura zamiast odpowiedzi pocałował, milcząc, rękę pani marszałkowej.
Pan marszałek wodził spojrzeniem po rozmawiających, udawał, że pilnie słucha, ale z tego wszystkiego nie wiele rozumiał.
Posłyszawszy, że mówią o podróży, do Emira się zwrócił.
— Cóż to panie tego... te... jedziecie już ?
— Tak, panie marszałku ..
— Jakto?! Jutro, panie, piątek!
Emir nie mógł zmiarkować, dlaczegoby piątek miał być tak ważnym dniem, aby powstrzymać mógł wyjazd.
— Panie tego... tego...
— zaczął żałośnym głosem marszałek — chciałem wam rybkę przyrządzić... po żydowsku... Jak ja to robię! — w palce cmoknął — niech się Kawecki w kąt schowa!
— Innym razem, panie marszałku... Odmowa widocznie zasmuciła marszałka.
— Już nie kochacie mnie panie tego... panie... te... nie... — mówił z akcentem wzruszenia..
— więc i na marszałka nie wybierajcie... panie tego... te...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>